Jens Kramer Mikkelsen tiltræder Donkey Republics bestyrelse

Donkey Republic annoncerer at Jens Kramer Mikkelsen bliver det femte medlem i den nuværende bestyrelse.

Jens Kramer Mikkelsen er udnævnt som nyt bestyrelsesmedlem i Donkey Republic. Han tiltræder posten fra i dag. I forbindelse med udnævnelsen siger Jens Kramer, at han ser Donkey Republic som en spændende spiller på den urbane transportbane, som han gerne vil være med til at videreudvikle.

Donkey differentierer sig med hub-centrisk model
Donkey differentierer sig fra andre delecykelkoncepter ved at operere ud fra en hub-centrisk model, hvor cyklerne står spredt ud over byen i virtuelle hubs, som ikke kræver ny bebyggelse, men som indgår i byens allerede eksisterende cykelinfrastruktur.

Den hub-centriske model sikrer, at der som udgangspunkt altid er tilgængelige cykler inden for en relativt lille radius af brugeren. I modsætning til free-float modellen, som bl.a. kinesiske Ofo og Mobike opererer ud fra, hvor man kan parkere cyklen hvor som helst efter endt brug, er Donkeys samlede flåde af cykler langt mindre, fordi modellen per automatik sikrer en jævn distribution af cykler.

“Jeg synes det er interessant, at Danmark, som er kendt for cyklisme, er hjemsted for en startup, som arbejder for at fremme bedre urbane forhold gennem cyklisme i en global kontekst. Donkey Republic er en vigtig spiller på den internationale scene som eksportør af cykelkulturen som bæredygtig løsning til resten af verden. Jeg ser et stort potentiale i Donkeys model og jeg glæder mig til at være med til at videreudvikle den” udtaler Jens Kramer om udnævnelsen til nyt bestyrelsesmedlem i Donkey Republic.

Donkey Republics CEO, Erdem Ovacik, siger om udnævnelsen, at “vi er meget glade for Jens Kramers tiltrædelse i bestyrelsen og vi ser frem til at fortsætte den urbane udvikling i en bæredygtig retning sammen med Kramer”.

Metroen og Ørestadens far
Jens Kramer har mange års erfaring inden for urban udvikling. Under hans embedsperiode som overborgmester i København fra 1989-2004 var han en af drivkræfterne bag Metrobyggeriet og han sørgede for at Ørestad blev til en satellitby og dermed en legeplads for byudvikling af området. “Kramer vil se kraner” som det lød i starten af hans embedsperiode, hvor arbejdsløsheden var høj og hvor børnefamilier flyttede til forstæderne, som var med til at forårsage at boligbyggeriet stagnerede.

I september 2004 trådte han ud af Borgerrepræsentationen for at tiltræde som administrerende direktør i Ørestadsselskabet og i By & Havn fra 2007. I løbet af de seneste 14 år har han været med til at udvikle København og især Ørestad og Nordhavn. I Jens Kramers nye stilling som Bydudviklingsdirektør hos NREP vil han bl.a. arbejde med bæredygtige løsninger i udviklingen af nordiske storbyer.

Ved siden af de andre bestyrelsesmedlemmer vil Jens Kramer bidrage med en lang årrække af erfaring fra den offentlige sektor. De andre fire bestyrelsesmedlemmer har bred erfaring inden for den private sektor og især med startups.

Related Articles

Top 10 unique places to visit in Berlin on a bike

Berlin is not your average capital. It has its own unique edgy and artsy vibe, with a rich underground scene....

6 Simple Ways to Reduce Your Carbon Footprint

It’s important now, more than ever, to make sure that we take care of the environment we are living in....

Earth Overshoot Day came earlier this year

Earth Overshoot Day (EOD) marks the day, when humanity consumes all the resources and services of the planet in a...

Become a humble activist

Looking at news headlines about the climate crisis, humanitarian tragedies or social injustice – let’s be honest – the future...